NORN KJOKL
http://nornlanguage.x10.mx/phpBB3/

1.1. Random Shetland Norn phrases
http://nornlanguage.x10.mx/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=29
Page 1 of 1

Author:  Hnolt [ Tue Apr 12, 2011 7:43 pm ]
Post subject:  1.1. Random Shetland Norn phrases

Norn:

1. Kwārna fārna? (Fo.)
2. Spoŋna ligərə (ligənə) glegan (Fo.)
3. Mādər to de bjadni (Fo.)
4. Ø'lt i rigən (Un.)
5. Fō me a dək (Uw.)
6. Skỏņdi (skỏņd dee), pjâgi (Us.)
7. to lāg de ķør(ə)n (U., Fe.?), now more commonly to mỏn de baes
8. Oba døņa! (C.)
9. Godən dāg! Dogən dāg!
Godən (dogən) dāg til dōrā!

Old Norse:

1. Hvar (ert þú) farinn?
2. spónninn liggr í glygginu(m)
3. matr til barnsins > til barnið; L.Sc. to, de
4. ilt í hrygginum
5. fá mér (ein) drykk
6. Fær. skunda tær, pjak
7. laga kýrnar, muna 'to move'
8. opna dyrnar
9. góðan dag!
góðan dag til yðvar!


English:

1. Where are you going?
2. The spoon is lying in the window
3. Food to the child
4. (I feel) a pain in the back
5. Give me something to drink
6. Be quick, you slowcoach
7. To 'flit' the cows
8. Open the door!
9. Good-day!
Good-day to you! (the return greeting)

Page 1 of 1 All times are UTC
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/