NORN KJOKL
http://nornlanguage.x10.mx/phpBB3/

4.1. A riddle from Unst ("Føre honge, føre gonge")
http://nornlanguage.x10.mx/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=48
Page 1 of 1

Author:  Hnolt [ Wed Apr 13, 2011 9:17 pm ]
Post subject:  4.1. A riddle from Unst ("Føre honge, føre gonge")

Norn:

Unst version:

Førə hɔŋgə, føre gɔŋgə
førə stad əpo skø˙,
twa vistrə vegəbi
and en comes atə driļandi.

Fetlar version:
Twa standən opa skø˙,
twa vegəbi, four hɔŋga,
four gɔŋga, etom ỏita drỏita.

Old Norse:

Fjórir hanga, fjórir ganga,
fjórir standa upp á ský,
(tveir) vísa veg í bý
(ok) einn kemr aptan drilandi.

Cf. Gest the Blind's riddle about the cow (in Hervarar Saga):

Fjórir hanga, fjórir ganga,
tveir veg vísa,
tveir hundum verja,
einn eptir drallar ok optast óhreinn.

http://nornlanguage.x10.mx/index.php?shettxt/41riddle

Author:  Kråka [ Tue Oct 20, 2015 3:24 pm ]
Post subject:  Re: 4.1. A riddle from Unst ("Føre honge, føre gonge")

Ei gamal gaota frao Voss :
Fira gangande, fira hangande, to viser veg te by'n og ei dingla itte, ka e da?
Ei kjyr.

Page 1 of 1 All times are UTC
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/