Introduction   |   General    |    Shetland Norn     |    Orkney Norn    |    Nynorn      |      Forum      |      Contact        

 
     
 


  Introduction
  General
     Terminology
     Old Norse
     Articles
  Shetland Norn
     Phonetics 
     Dialects 
     Grammar 
     Hildina 
     Texts 
  Orkney Norn
     Phonetics
     Dialects
     Grammar
     Texts
  Caithness Norn
  Bibliography


  Nynorn project
     Introduction
     Grammar
     Dictionary
     Simple texts
     Tutorial
     Dialects
     Maps
  Forum
  Links
  Credits
  Contact

 

 

 


Schrödingerslikneken (tekið frå Wikipedia)


Nynorn translation:

Toitingarmesti likneken i skamtamekanikken er evalost Schrödingerslikneken. Fyri ena naltu hever likneken efterfylgandi form:

hvor "m" er massi naltenar, "r" er stadvektor naltenar og "ћ" er fastatal Plancks purtað veð 2*PI. Likneken merker orkuvarðvetslu fyri skamtamekaniskt system – fyrsti liden til vinstru er skamtamekaniska utlåtið fyri rørsluorkena, annar liden er stadorkan, og høgri siden gever upp samlaða orku systemsens. Schrödingerlikneken er purtenarliknek og losneker hans eru funksjoner. Man kan nota hann til at finna båreksfunksjoner "Ψ", sen eru losneker til gevna potensialið "U(r,t)".

Vocabulary:

(Coming soon..)


English translation:

The most important equation in quantum mechanics is without doubt the Schrödinger equation. In the case of one particle is looks as follows:

where "m" is the particle's mass, "r" is the particle's position vector and H is the Planck constant divided by 2*PI. The equation describes energy conservation of a quantum mechanical system - the first part on the left side is the quantum mechanical expression of kinetic energy, the second part is the potential energy, and the right side shows the total energy of the system. The Schrödinger equation is a differential equation whose solutions are functions. You can use it to find wave functions "Ψ", which represent solutions to a given potential "U(r,t)".

Danish translation:

Den utvivlsomt vigtigste ligning inden for kvantemekanikken er Schrödingerligningen. For én partikel antager ligningen formen:
 

hvor m er partiklens masse, "r" er stedvektor for partiklen og "ћ" er Plancks konstant divideret med 2*PI. Ligningen udtrykker energibevarelse for et kvantemekanisk system – første led på venstre side er det kvantemekaniske udtryk for kinetisk energi, det andet led er den potentielle energi, og højre side angiver den samlede energi for systemet. Schrödingerligningen er en differentialligning, hvis løsninger er funktioner. Man kan bruge den til at finde bølgefunktioner "Ψ", der er løsninger til et givet potential "U(r,t)".

 

 
 

  Latest updates:

  - 'Nynorn texts' updated
  - 'Shetland Nynorn tutorial' updated (lessons 10-12 added)
  - 'Shetland Nynorn tutorial' updated (lessons 6-9 added)
  - Forum opened
  - 'Nynorn texts' updated
  - 'Caithness Norn' uploaded
  - 'Orkney Grammar' and 'Orkney's Lord Prayer' uploaded
  - 'Orkney' and 'Shetland dialects' uploaded
  - 'Terminology' uploaded
  - 'Language of Hildina' uploaded
  - 'The Ballad of Hildina' uploaded
  - 'Phonetics of Shetland Norn' uploaded
  - 'Phonetics of Orkney Norn' uploaded
  - 'Grammar of Nynorn' uploaded
  - 'Texts quoted by Edmonston&Jakobsen' uploaded
  - 'Nynorn dialects' uploaded
  - 'Nynorn dictionary' uploaded
  - 'Introduction into Nynorn' and 'Simple texts' uploaded

 

 

     
 

   ©2006-2016 Hnolt